โรงเรียนบางกอกแอ๊ดเวนต์

15/112-113 ซ.วิภาวดี 56 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210    โทรศัพท์ (662) 956-4250-1 โทรสาร (662) 956-4253

www.adventbkk.ac.th

30  กันยายน      2559

 

เรียน       ผู้ปกครองทุกท่านทราบ

โรงเรียนบางกอกแอ๊ดเวนต์ มีความยินดีที่จะเรียนให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบ  ในปีการศึกษา 2016 – 2017 โรงเรียนได้มีโครงการปรับปรุงทั้งด้านการเรียนการสอน และอาคารสถานที่  เพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่พร้อมของนักเรียน และได้ทำเสร็จเรียบร้อยไปหลายโครงการ เช่น

  1. จัดเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ / เครื่องพิมพ์ให้นักเรียนในห้องคอมพิวเตอร์ และห้องพักครู
  2. สั่งซื้อหนังสืออ้างอิง และค้นคว้าเข้าห้องสมุดจำนวน 3,274  เล่ม
  3. ซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์เข้าห้องทดลองวิทยาศาสตร์
  4. ซื้ออุปกรณ์ให้ห้องศิลปะ
  5. ซื้อของเล่น และสื่อการสอนให้แผนกอนุบาล
  6. ทาสี และจัดซื้อเก้าอี้เพิ่มให้ห้องอาหาร
  7. ปรับปรุงห้องน้ำแผนกอนุบาลใหม่ (อาคาร A)
  8. ซ่อมท่อระบายน้ำข้างสนามบาสเก็ตบอล และทางเดินไปห้องสมุด

ในช่วงเดือนตุลาคมนี้  โรงเรียนจะทำการปรับปรุงห้องน้ำที่เหลือและจะใส่มุ้งลวดกันยุง

ที่สุดนี้ ฝายบริหารขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนโรงเรียนมาโดยตลอด โรงเรียนจึงพร้อมที่จะมอบการศึกษาที่ดีมีคุณภาพให้กับนักเรียนทุกคน

 

ด้วยความจริงใจ

ฝ่ายบริหารโรงเรียนบางกอกแอ๊ดเวนต์