เปิดรับสมัคร
English Summer Course 2016
October 3 ,2016 – October 21 ,2016

“ English : Uniting People Worldwide ”
วิชา : English , Math , Science and Computer.
-------------------------------------
ราคา : 7,000 baht including lunch
-------------------------------------
ลงทะเบียนภายใน 23 กันยายน 2016 รับส่วนลดทันที 500 บาท

Tel. 02- 956-4250-1 , Mobile: 090 - 6429560
www.adventbkk.ac.th
Facebook : Bangkok Advent School

โรงเรียนบางกอกแอ๊ดเวนต์

รับสมัคร ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เพศหญิง วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
โทร. 02-9564250-1