โรงเรียนบางกอกแอ๊ดเวนต์
รับสมัคร ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เพศหญิง วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
โทร. 02-9564250-1