Summer English Program

เปิดเรียน วันที่ 28 มีนาคม - 29 เมษายน 2559
ค่าสมัครเรียน 7,500บาท
สมัครก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2559 มีส่วนลด 1,000บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่ม
โทร: 02-9564250-1 มือถือ: 099-1921991

โรงเรียนบางกอกแอ๊ดเวนต์

รับสมัคร ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เพศหญิง วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
โทร. 02-9564250-1